Aktivity pre deti :)

PANI ZIMA KRAĽUJE

DEŇ MATIEK 

PRACOVNÉ LISTY

 1. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403844713150120/?type=3&theater

 2. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403844766483448/?type=3&theater

 3. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403844796483445/?type=3&theater

 4. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403844829816775/?type=3&theater

 5. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403844919816766/?type=3&theater

 6. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403844973150094/?type=3&theater

 7. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845019816756/?type=3&theater

 8. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845049816753/?type=3&theater

 9. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845073150084/?type=3&theater

 10. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845106483414/?type=3&theater

 11. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845153150076/?type=3&theater

 12. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845189816739/?type=3&theater

 13. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845283150063/?type=3&theater

 14. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845323150059/?

 15. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845363150055/?type=3&theater

 16. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845433150048/?type=3&theater

 17. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845466483378/?type=3&theater

 18. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845499816708/?type=3&theater

 19. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845539816704/?type=3&theater

 20. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845569816701/?type=3&theater

 21. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403845676483357/1403845606483364/?type=3&theater

 22. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1404073766460548/1404072636460661/?type=3&theater

 23. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403855299815728/1403854886482436/?type=3&theater

 24. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403855299815728/1403854923149099/?type=3&theater

 25. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403855299815728/1403855166482408/?type=3&theater

 26. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1403855299815728/1403855203149071/?type=3&theater

 27. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1401997513334840/1401997360001522/?type=3&theater

 28. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1401997513334840/1401997386668186/?type=3&theater

 29. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1401997513334840/1401997413334850/?type=3&theater

 30. https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1401997513334840/1401997453334846/?type=3&theater


JAR JE TU

PRACOVNÉ LISTY PRE DETI 3-6r.

HRÁME SA S TVARMI

GRAFOMOTORIKA

PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

TANCOVANIE NA HUDBU