Denný harmonogram

Príchod detí do škôlky

06:00 - 08:00

Desiata

09:00 - 09:30

Vzdelávacie aktivity

09:30 - 12:00

Obed

12:00 - 13:00

Pohybové aktivity

13:00 - 15:30

Olovrant

15:30 - 16:00

Krúžky a voľnočasové aktivity

16:00 - 18:00