Denný harmonogram

Príchod detí do škôlky

06:00 - 08:00

Desiata

08:30 - 09:00

Vzdelávacie aktivity

09:00 - 10:00

Pobyt vonku

10:00 - 11:15

Obed

11:30 - 12:00

Spánok 

12:30 - 14:00

Olovrant

14:15 - 14:50

Vzdelávacie aktivity

14:50 - 17:00