Stravovanie

Vedúca školskej jedálne

Daniela Dzuriková

Kontakt : 

055/ 643 67 70

0907 900 174

Jedálny lístok :

Zverejňovanie :