Kontakt

Materská škola

Čordákova 17, Košice, 040 23

Materská škola

Mgr. Henrieta Chynoradská

riaditeľka školy

055/ 645 05 90 

0907 900 594

Školská jedáleň

Daniela Dzuriková 

vedúca ŠJ

055/ 643 67 70

0907 900 174

Materská škola

mscordakova17@gmail.com

Školská jedáleň

sjcordakova@centrum.sk