Kalendár akcií

September:

 • Divadielko (Hreha),, Snehulienka a sedem trpaslíkov" 28.9.2023 o 10.00 hod.
 • Divadielko (Gašparko) ,,Kubko a Maťko v Oriente" 14.9.2023 o 9.00 hod.
 • Návšteva knižnice (predškoláci) 19.09.2023
 • Svetový deň mlieka (30. September)
 • Logopédia - prihlásené deti 

Október:

 • Športovo – environmentálna vychádzka do prírody – 5., 6.trieda.
 • Keramika (predškoláci)
 • Divadielko (Slniečko),, Prečo Ferka rozboleli zúbky" 10.10.2023 o 9.00 hod
 • Vianočné fotenie 16.10.2023
 • Mesiac úcty k starším - obdarovanie starých rodičov
 • Svetový deň výživy (16. Október)
 • Súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu
 • Návšteva knižnice (predškoláci)
 • Deň jablka – /Kudelásová, Polomská/ 17.10.2023
 • Tenis komplex - pohybová príprava pre prihlásené deti (celoročne)
 • Logopédia - prihlásené deti 
 • Predplavecký výcvik 23.10. - 10.11.2023
 • Keramika (predškoláci) 24.10. - 25.10.2023

November:

 • Deň materských škôl – deň plný hier 04.11.2023
 • Detská pohybová aktivita + tenisová prípravka
 • Logopédia (prihlásené deti)
 • Keramika (predškoláci) 28.11. - 29.11.2023
 • Šarkaniáda – súťaž o najkrajšieho šarkana v spolupráci s rodičmi
 • Divadielko (Gašparko ) ,,Snehová kráľovná"
 • Návšteva planetária / – mobilné – všetky triedy/ 14.11.2023
 • Kurz korčuľovania 20.11. - 01.12.2023

December:

 • Divadielko (Hreha) ,,Kto ukradol Mikuláša" 5.12.2023 o 9.00 hod.
 • Divadielko (Slniečko) - ,,Mikuláš a vianočný škriatok v MŠ"4.12.2023 o 8.00 hod. fotenie + rozdávanie balíčkov
 • Návšteva knižnice (predškoláci) 13.12.2023
 • Pečenie medovníčkov
 • Divadielko (Slniečko) ,,Vranka a jej Vianoce" 19.12.2023 o 9.00 hod

Január:

- Zimné radovánky na snehu a so snehom - environmentálna výchova

- Divadielko (Gašparko) ,Ako sa čert dostal do neba" 18.1.2023 o 9.00 hod.

 • Návšteva knižnice (predškoláci)
 • Logopédia (prihlásené deti)
 • Keramika (predškoláci)
 • Základný gymnastický výcvik Kalimero
 • Divadielko (Slniečko) ,,Káj a Gerda" 16.1.2024 o 9.00 hod.

Február:

 • Fašiangový karneval (Hreha) 14.2.2024 o 9.30 hod
 • Návšteva knižnice (predškoláci)

Marec:

 • Bábkové divadlo – návšteva (podľa ponuky)
 • Divadielko (Gašparko) ,,Šípková Ruženka" 13.3.2023 o 9.00 hod.
 • Marec mesiac knihy
 • Logopédia (prihlásené deti)
 • Keramika (predškoláci)
 • Návšteva knižnice (predškoláci)
 • Svetový deň vody (22. Marec) - /Lefkovičová, Viliačiková /

Apríl:

 • Veľkonočná kraslica – súťaž o najkrajšiu kraslicu – rodičia s deťmi
 • Divadielko (Slniečko) 9.00 hod. 9.4.2024 ,,Ako lúka skoro zhorela"
 • Divadielko (Hreha) 9.00 hod. 17.4.2024 ,,Rozprávka o hlúpom Janovi"
 • Návšteva knižnice (predškoláci)
 • Logopédia (prihlásené deti)
 • Svetový deň zdravia (7. Apríl)
 • Deň Zeme (22. Apríl) – separovanie odpadu, pozorovanie klíčenia /Polomská, Vargovčíková/

Máj:

 • Divadielko (podľa ponuky)
 • Keramika (predškoláci)
 • Besiedky ku Dňu matiek
 • Športovo – environmentálna vychádzka do prírody - KVP

Jún:

 • MDD – športová olympiáda – súťaživé dopoludnie na školskom dvore / Kuštyková, Pástorová/
 • Divadielko (podľa ponuky)
 • Návšteva ZOO – 3.,4., 5., 6. trieda
 • Keramika (predškoláci)
 • Logopédia (prihlásené deti)
 • Rozlúčka s predškolákmi a so školským rokom (Hreha) 7.6.2024 o 15.00 hod

Deň otcov