Kalendár akcií

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY

ŠKOLSKÝ ROK 2020/ 2021

September:

 • Svetový deň mlieka (30. September)
 • Športovo - environmentálna vychádzka do prírody - 5., 6. Trieda

Október:

 • Divadielko (Hreha) 05.10.2020
 • Mesiac úcty k starším
 • Návšteva planetária / mobilné - všetky triedy/ (13.10.2020)
 • Svetový deň výživy (16. Október)

November:

 • Deň materských škôl - deň plný hier 04.11.2020
 • Divadielko (Slniečko) - 06.11.2020 ,,Ako sa Ferko nestaral o svoje zdravie"
 • Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana v spolupráci s rodičmi
 • Deň jablka - /Vargovčíková, Kotrlec /

December:

 • Mikuláš
 • Divadielko (Slniečko) - 01.12.2020 ,,Mikuláš v MŠ a rozdávanie balíčkov"
 • Divadielko (Hreha) 10.12.2020
 • Divadielko (Slniečko) - 15.12.2020 ,,Vianočné zvonenie"
 • Pečenie medovníčkov
 • Vianočné tvorivé dielne - výrobky a ozdoby z odpadového materiálu + program pre rodičov

Január:

 • Zimné radovánky na snehu a so snehom - environmentálna výchova
 • Divadielko (Slniečko) - 13.01.2020 ,,Veselé zvieratká"

Február:

 • Fašiangový karneval (Hreha) 16.2.2021
 • Návšteva planetária /február - mobilné - prípravné triedy/

Marec:

 • Bábkové divadlo - návšteva (podľla ponuky)
 • Marec mesiac knihy
 • Svetový deň vody (22. Marec) - / Kačmárová, Kudelásová/

Apríl:

 • Veľkonočná kraslica - súťaž o najkrajšiu kraslicu - rodičia s deťmi
 • Svetový deň zdravia (7. Apríl)
 • Deň Zeme (22. Apríl) - separovanie odpadu, pozorovanie klíčenia - /Sopková, Vrábľová /
 • Divadielko (Slniečko) - 07.04.2021 ,, O chamtivom pavúkovi"

Máj:

 • Divadielko (podľa ponuky)
 • Besiedky ku Dňu matiek
 • Športovo - environmentálna vychádzka do prírody - KVP

Jún:

 • MDD - športová olympiáda - súťaživé dopoludnie na školskom dvore / Kuštyková, Pástorová/,
 • Návšteva ZOO - 4., 5., 6. Trieda
 • Rozlúčka s predškolákmi a so školským rokom (Hreha) 10.6.2021
 • Deň otcov