Kalendár akcií

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022


September:

- Divadielko (Gašparko) ,, Dlhý, široký, bystrozraký" 07.09.2021 o 9.00 hod.

- Divadlo Babadlo ,,Palculienka" 29.09.2021 o 9.00 hod.

- Svetový deň mlieka (30. September)

Október:

- Športovo - environmentálna vychádzka do prírody - 5., 6. Trieda 08.10.2021 o 8.30 hod.

- Divadielko (Hreha) ,,O neposlušných kozliatkach" 05.10.2021 o 9.00 hod

- Fotenie - jeseň-zima 14.10.2021

- Mesiac úcty k starším

- Svetový deň výživy (16. Október)

- Divadielko (Slniečko) 20.10.2021 ,,Čarovná jeseň" 9.00 hod.

- Keramika 21.10.2021

- Keramika 26.10.2021

- Keramika 27.10.2021

- Súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu (celý mesiac)

November:

- Deň materských škôl - deň plný hier 04.11.2021

- Vianočné fotenie 04.11.2021

- Sférické kino 10.11.2021 o 9.00 hod.

- Keramika 23.11.2021

- Logopédia 24.11.2021 9.00.hod

- Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana v spolupráci s rodičmi (celý mesiac)

- Deň jablka - všetky triedy

December:

- Mikuláš

- Divadielko (Slniečko) - ,,Mikuláš v MŠ a rozdávanie balíčkov"07.12.2021 o 8.00 hod.

- Divadielko (Hreha) ,,Snehuliak Tomáš" 01.12.2021 o 9.00 hod.

- Pečenie medovníčkov

- Divadielko (Slniečko) 16.12.2021 o 9.00 hod ,,Vianočný zvonček"


Január:

- Zimné radovánky na snehu a so snehom - environmentálna výchova

- Keramika 18.01.2022

- Keramika 19.01.2022

- Logopédia 21.01.20229.00.hod

Február:

- Návšteva planetária / - mobilné - všetky triedy/ - 08.02.2022 o 8.00 hod

- Keramika 10.02.2022

- Fašiangový karneval (Hreha) 16.02.2022 o 9.30 hod

- Divadlo Babadlo ,,Zlatá rybka" 9.00.hod. 17.02.2022

Marec:

- Keramika 01.03.2022

- Stretnutie rodičov  so zástupkyňou ZŠ Janigova (zápis do ZŠ) 01.03.2022 o 16.00 hod.

- Keramika 02.03.2022

- Bábkové divadlo - návšteva (podľa ponuky)

- Marec mesiac knihy

- Návšteva knižnice

- Divadielko (Gašparko) ,,Aladin" 09.03.2022 o 9.00 hod.

- Babybasket- ZŠ Drábova 16.03.2022 o 9.00 hod.

- TV v ZŠ  Lechkého 22.03.2022 o 9.00 hod.

- Svetový deň vody (22. Marec) - všetky triedy

- Divadlo ,,Škaredé káčatko" 9.00.hod. 23.03.2022

- Keramika 24.03.2022

- Predplavecký výcvik od 28.03 - 08.04.2022 prihlásené deti

Apríl:

- Veľkonočná kraslica - súťaž o najkrajšiu kraslicu - rodičia s deťmi

- Fotenie - jarná téma 01.04.2022 od 8.00 hod.

- Divadielko (Slniečko) 9.00 hod. 05.04.2022 ,,Les nie je smetisko"

- Svetový deň zdravia (7. Apríl)

- Korčuľovanie Aréna sršňov od 11.04.- 13.04.2022 a od 20.04.- 22.04 2022

- Divadielko (Hreha) ,,O zvieratkách na dvore" 13.04.2022 o 9.00 hod.

- Deň Zeme (22. Apríl) - separovanie odpadu, pozorovanie klíčenia - všetky triedy

Máj:

- Divadielko (podľa ponuky)

- Besiedky ku Dňu matiek

- Športovo - environmentálna vychádzka do prírody - KVP

Jún:

- MDD - športová olympiáda - súťaživé dopoludnie na školskom dvore - všetky triedy

- Divadielko (Slniečko) 2.6.2022 o 9.00 hod ,,Na návšteve v ZOO"

- Návšteva ZOO - 3.,4., 5., 6. Trieda

- Rozlúčka s predškolákmi a so školským rokom (Hreha) 9.6.2022 o 16.00 hod

- Divadielko (Gašparko) ,, Červená čiapočka" 13.6.2022 o 9.00 hod

- Deň otcov