Kalendár akcií

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


September:

- Divadielko (Hreha),, O šikovnom krajčírikovi" 29.9.2022 o 10.00 hod.

- Logopédia (prihlásené deti)

- Návšteva knižnice (predškoláci)

- Svetový deň mlieka (30. September)


Október:

- Športovo - environmentálna vychádzka do prírody - 5., 6.trieda.

- Keramika (predškoláci) 

- Divadielko (Slniečko),, Ako ovocie a zelenina vyliečili Zuzanku" 7.10.2022 o 9.00 hod

- Návšteva planetária / - mobilné - všetky triedy/ - 11.10.2022 o 9.00 hod

- Vianočné fotenie 14.10.2022 8.00 hod.

- Mesiac úcty k starším

- Svetový deň výživy (16. Október)

- Súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu

- Návšteva knižnice (predškoláci)


November:

- Deň materských škôl - deň plný hier 04.11.2022

- Logopédia (prihlásené deti)

- Návšteva knižnice (predškoláci)

- Keramika (predškoláci)

- Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana v spolupráci s rodičmi

- Deň jablka - /Bittnerová, Kohútová/

December:

- Divadielko (Hreha) ,,Peťo a Mikuláš" 5.12.2022 o 9.00 hod.

- Divadielko (Slniečko) - ,,Mikuláš"7.12.2022 o 8.00 hod. fotenie + rozdávanie balíčkov

- Návšteva knižnice (predškoláci)

- Pečenie medovníčkov

- Divadielko (Slniečko) ,,Vianočný zvonček"13.12.2021 o 9.00 hod

- Vianočné tvorivé dielne - výrobky a ozdoby z odpadového materiálu v spolupráci s rodičmi + program pre rodičov

- Vianočná burza

Január:

- Zimné radovánky na snehu a so snehom - environmentálna výchova

- Návšteva knižnice (predškoláci)

- Logopédia (prihlásené deti)

- Keramika (predškoláci)

- Základný gymnastický výcvik Kalimero od 11.1.2023- 15.3.2023

- Divadielko (Slniečko) ,,Stratená čiapka" 11.1.2023 o 9.00 hod.

Február:

- Fašiangový karneval (Hreha) 14.2.2023 o 9.30 hod

- Návšteva knižnice (predškoláci)

Marec:

- Bábkové divadlo - návšteva (podľa ponuky)

- Marec mesiac knihy

- Logopédia (prihlásené deti)

- Keramika (predškoláci)

- Návšteva knižnice (predškoláci)

- Svetový deň vody (22. Marec) - /Kačmárová, Kudelásová /

Apríl:

- Veľkonočná kraslica - súťaž o najkrajšiu kraslicu - rodičia s deťmi

- Divadielko (Hreha) 9.00 hod. 13.4.2023 ,,Šípková Ruženka"

- Návšteva knižnice (predškoláci)

- Logopédia (prihlásené deti)

- Svetový deň zdravia (7. Apríl)

- Deň Zeme (22. Apríl) - separovanie odpadu, pozorovanie klíčenia

Máj:

- Divadielko (podľa ponuky)

- Divadielko (Slniečko) 9.00 hod. 4.5.2023 ,,Cesta nie je ihrisko"

- Keramika (predškoláci)

- Besiedky ku Dňu matiek

- Športovo - environmentálna vychádzka do prírody - KVP

Jún:

- MDD - športová olympiáda - súťaživé dopoludnie na školskom dvore / Kuštyková, Pástorová/

- Divadielko (podľa ponuky)

- Návšteva ZOO - 3.,4., 5., 6. trieda

- Keramika (predškoláci)

- Logopédia (prihlásené deti)

- Rozlúčka s predškolákmi a so školským rokom (Hreha) 8.6.2023 o 16.00 hod

- Deň otcov